Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Πως ήταν και πως έγινε

Amazingly slimming down 2 (9 pics)
Amazingly slimming down 2 (9 pics)

One month later. 236 lbs (-43 lbs)
Amazingly slimming down 2 (9 pics)

December, 2007. 215 lbs (-64 lbs)
Amazingly slimming down 2 (9 pics)

April, 2008. 180 lbs (-99 lbs)
Amazingly slimming down 2 (9 pics)

July, 2008. 152 lbs (-127 lbs)
Amazingly slimming down 2 (9 pics)

September, 2008. 135 lbs (-144 lbs)
Amazingly slimming down 2 (9 pics)

August, 2008. 140 lbs (-139 lbs)
Amazingly slimming down 2 (9 pics)

18 months after the start. 124 lbs (-155 lbs)
Amazingly slimming down 2 (9 pics)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bookmark and Share