Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

"Επίγεια σοφία"


"Η ικανότητα χωρίς την εξουσία είναι εξίσου ανίσχυρη με την εξουσία χωρίς ικανότητα."
Gustave Le Bon, 1841-1931, Γάλλος ψυχολόγος

"Αν αναλάβεις κάποια θέση που ξεπερνά τις δυνάμεις σου, αφενός θα ρεζιλευτείς αφετέρου θα παραλείψεις να κάνεις αυτό που μπορείς."
Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος
"Στην πολιτική, διαδέχεται κανείς ηλίθιους και αντικαθίσταται από ανίκανους."
Ζώρζ Κλεμανσώ, 1841-1929, Γάλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bookmark and Share