Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Από το Μνημόνιο στο Μεσοπρόθεσμο και ποιος ξέρει που αλλού

makatsoris-portrait-112
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ. ΚΕΡΚΥΡΑ.
Από το «λεφτά υπάρχουν» του Οκτώβρη του 2009 στο «αναγκαίο μνημόνιο για να μην πτωχεύσουμε» του Μάη του 2010, στο «αναγκαίο μεσοπρόθεσμο για να πάρουμε την 5η δόση του δανείου» τον Ιούνιο του 2011. Τι άλλο άραγε μας περιμένει το Σεπτέμβρη για να πάρουμε την έκτη δόση και να εγκριθεί το νέο δάνειο ; Από τη δημοσιονομική προσαρμογή που στόχο είχε τη μείωση του χρέους από τα 286 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2009 ή το 118% του ΑΕΠ στα 250 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2010, φθάσαμε στις 31/05/2011 στα 350 δισεκατομμύρια ή το 150% του ΑΕΠ. Από τη μείωση του ελλείμματος από το 15,5% που ήταν στο τέλος του 2009, στο 9,1 στο τέλος του 2010, φθάσαμε το έλλειμμα να τρέχει με 12,9% στις 31/05/2011. Η κατανάλωση στη χώρα μέρα με τη μέρα μειώνεται με φυσικό αποτέλεσμα τη μείωση των δημοσίων εσόδων και την αύξηση των εξαγωγών. Είναι βέβαιο πως όταν ο κ. Παπανδρέου καταλάβει πως οι Έλληνες δεν μπορούν να ζήσουν, ίσως σκεφτεί να αλλάξει την πολιτική συνταγή των κ.κ. Παπακωνσταντίνου και Σαχινίδη που συνεχίζει επάξια ο κ. Βενιζέλου. Μην πιστέψει κανείς πως όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και τα στελέχη του δεν είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή πολιτική του. Η πολιτική αυτή είναι αδιέξοδη και απαιτείται νέα που να στηρίζει την κατανάλωση για να βελτιωθούν τα έσοδα του κράτους. Πρώτο άμεσο μέτρο η επαναφορά μισθών και συντάξεων στα επίπεδα του 2009 και μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ στο 5%,10% και 20% χωρίς καμία μεταφορά προϊόντων ή υπηρεσιών σε άλλους συντελεστές. Η πρόσθετη δαπάνη του δημοσίου θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων του κράτους που θα προκύψει από την αύξηση της κατανάλωσης. Παράλληλα πρέπει να παρθούν μέτρα που θα αυξήσουν τα έσοδα του κράτους. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να είναι:
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων και ημιυπαίθριων χώρων, πράγμα που ακούμε τα τρία τελευταία χρόνια. Προβλεπόμενο έσοδο 13,5 δισεκατομμύρια. Η αποπληρωμή τους να γίνει σε πέντε χρόνια. Αναμενόμενα έσοδα μέχρι 31/12/2015 ύψους 12,15 δισεκατομμυρίων.
Μείωση στις συντάξεις βουλευτών, δημάρχων, κοινοταρχών, συνδεδεμένων με τις άλλες συντάξεις, μείωση των μισθών των εν ενεργεία βουλευτών, δημάρχων, κατάργηση της φρουράς τους, κατάργηση των έμμισθων συμβούλων των πολιτικών παραγόντων, κατάργηση των υπαλλήλων που τους εξυπηρετούν. Οι υπάλληλοι των βουλευτών να πληρώνονται από τις επιχορηγήσεις των κομμάτων. Διακοπή της μισθοδοσίας αντιδημάρχων, προέδρων των εταιρειών των δήμων, προέδρων δημοτικών συμβουλίων και προέδρων τοπικών διαμερισμάτων. Οι περικοπές και οι καταργήσεις θα δώσουν έσοδα μέχρι 31/12/2015 ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων, εφόσον εφαρμοστούν από 01/07/2011. Παράλληλα πρέπει να καταργηθούν και οι συντάξεις των συνδικαλιστικών στελεχών.
Ρύθμιση όλων των οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία .Ως προς τους βεβαιωμένους φόρους να εξαλειφθούν οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα και να πληρωθούν τα υπόλοιπα σε επτά ετήσιες άτοκες δόσεις. Για αυτούς που δεν θα δεχθούν αυτή τη ρύθμιση, να προχωρήσει το κράτος σε κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας. Να ρυθμιστούν όλα τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για τη μη έκδοση παραστατικών στο 1/5 του επιβληθέντος από το 1/3 που προβλέπεται σήμερα. Η ρύθμιση να πληρωθεί σε τρία έτη. Για αυτούς που δεν θα συμμορφωθούν να ισχύσουν πάλι οι κατασχέσεις σε κινητή και ακίνητη περιουσία. Αν είναι αληθή τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών και των ασφαλιστικών ταμείων, τότε τα συνολικά έσοδα θα προσεγγίσουν τα 25 δισεκατομμύρια και μέχρι 31/12/2015 θα έχουν εισπραχθεί 16 δισεκατομμύρια. Όσοι αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους το πρώτο έτος να τύχουν μιας έκπτωσης επί της οφειλής 15%, αν προχωρήσουν το δεύτερο 10%, και τον τρίτο χρόνο 5%. Ευνοϊκές ρυθμίσεις να μην ισχύσουν ξανά.
Ήδη μόνο αυτά τα μέτρα μπορούν να αποδώσουν περισσότερα έσοδα από το μεσοπρόθεσμο και να μείνουν και στα ταμεία του κράτους τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια, τα οποία υπερκαλύπτουν τα αναμενόμενα έσοδα από την εκποίηση της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και των εταιρειών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Οι δαπάνες του κράτους μπορούν να μειωθούν με ακόμη τέσσερα μέτρα :
Ενιαίος φορέας πρωτοβάθμιας υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που θα παρέχεται σε κέντρα υγείας αστικού και αγροτικού τύπου.
Ενιαίος φορέας προμήθειας φαρμακευτικού και νοσοκομειακού υλικού που θα χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Η τιμή προσφοράς θα πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη του αντίστοιχου μέσου όρου των τιμών των υπόλοιπων χωρών της ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστικά θα πω πως δεν μπορούμε στην Ελλάδα να αγοράζουμε τα φίλτρα αιμοκάθαρσης 45 ευρώ, όταν η μέση τιμή των χωρών της Ευρώπης είναι 7,50 €.
Μείωση των τιμών ΑΤΟΕ κατά 30% για να προσαρμοστούν οι τιμές των δημοσίων έργων στις τιμές αγοράς .Οι τιμές ΑΤΟΕ να αναπροσαρμόζονται μια φορά το έτος.
Μείωση του εργολαβικού κέρδους στο 12% από 18% που είναι σήμερα.
Οι μειώσεις αυτές θα μπορούσαν να αποδώσουν πάνω από 5 δισεκατομμύρια ετησίως. Για να λειτουργήσει όμως η ελληνική οικονομία, βασική αρχή είναι το επιτόκιο χορηγήσεων να μην είναι μεγαλύτερο κατά 50% του επιτοκίου καταθέσεων. Άρα πρέπει να μειωθούν δραστικά τα επιτόκια χορηγήσεων, οι δε τράπεζες να φορολογηθούν για τα υπερκέρδη τους των τελευταίων ετών. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν στα χέρια τους τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου αξίας 70 δισεκατομμυρίων. Για μέρος αυτών πήραν χρήματα για να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους από το ελληνικό κράτος. Ας επιστρέψουν τα ομόλογα που αντιστοιχούν στα ποσά αυτά που πρέπει να ανέρχονται στα 58 δισεκατομμύρια. Αναρωτιέμαι με ποιο θράσος το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εξάγει τα κατατεθειμένα κεφάλαια των Ελλήνων σε τρίτες χώρες και δανειοδοτεί επιχειρήσεις των χωρών αυτών ή ελληνικές επιχειρήσεις που μεταναστεύουν ψάχνοντας για μειωμένο κόστος εργασίας ;Τι το παράξενο όταν και το ελληνικό κράτος επιδοτούσε Έλληνες επιχειρηματίες που μετανάστευαν και απέλυαν τους Έλληνες εργαζόμενους ή τους ζητούσαν να μεταναστεύσουν μαζί και να πληρώνονται με τις αντίστοιχες αποδοχές π.χ. των Βούλγαρων ; Άφησα τελευταίο το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων από τη Γερμανία. Κάποτε μας έλεγαν από ποια Γερμανία τα ζητάτε όταν υπάρχει δυτική και ανατολική. Εδώ και είκοσι χρόνια η Γερμανία είναι ενιαία και έχει δώσει στις περισσότερες, για να μην πω σε όλες αυτές τις χώρες που κατάστρεψε, τις πολεμικές αποζημιώσεις. Πιστεύω πως σύσσωμη η Βουλή πρέπει να θέσει το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων διεκδικώντας τουλάχιστον 280 δισεκατομμύρια. Ας τα εγγράψει στον προϋπολογισμό του 2012 και ας προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο, αν η Γερμανία δε μας τα δώσει. Θέλω να τονίσω πως οι γερμανικές αποζημιώσεις δεν χαρίζονται από κανένα πολιτικό. Γι' αυτό το θέμα κυρίαρχο λόγο έχει μόνο ο ελληνικός λαός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bookmark and Share