Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Το αλκοόλ είναι πιο επικίνδυνη ουσία από την ηρωίνη!


Εάν τα ναρκωτικά ταξινοµούνταν µε βάση τις βλαβερές συνέπειές τους, το αλκοόλ θα ήταν πρώτο στην κατάταξη, ξεπερνώντας ακόµη την ηρωίνη και την κοκαΐνη, σύµφωνα µε νέα βρετανική έρευνα που δηµοσιεύθηκε χθες στην Ιατρική Επιθεώρηση «Lancet».

Η µελέτη, που διενεργήθηκε από την Ανεξάρτητη Βρετανική Επιστηµονική Επιτροπή για τα Ναρκωτικά (ΙSCD), αφορά συνολικά 20 ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες βαθµολογήθηκαν µε βάση την εκατοντάβαθµη κλίµακα ως προς τη βλάβη που προκαλούν αφενός στους χρήστες και αφετέρου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.


Συνολικά, οι εξαρτησιογόνες ουσίες αξιολογήθηκαν ως προς 16 κριτήρια από τον θάνατο και τις εγκεφαλικές βλάβες ώς τη διάλυση των ανθρώπινων σχέσεων. Οι επιστήµονες ανακάλυψαν πως η ηρωίνη, το κρακ και η κρυσταλλική µεθυλαµφεταµίνη είναι τα πλέον βλαβερά ναρκωτικά για τον ίδιο τον άνθρωπο, ενώ το αλκοόλ, η ηρωίνη και η κοκαΐνη είναι πιο βλαβερά για την κοινωνία.

Οσο για τον καπνό, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι έχει τις ίδιες βλαβερές συνέπειες µε την κοκαΐνη. Στο τέλος, όταν προστέθηκαν οι βαθµολογίες των ναρκωτικών ουσιών και στις δύο κατηγορίες, στην κορυφή του καταλόγου βρέθηκε το αλκοόλ.

«Αν και η κοκαΐνη προκαλεί µεγαλύτερο εθισµό, το αλκοόλ είναι το πιο επιζήµιο συνολικά, επειδή χρησιµοποιείται ευρέως», παρατηρεί ο επικεφαλής της έρευνας δρ Ντέιβιντ Νατ και πρόεδρος της ΙSCD. Επιπλέον εξηγεί πόσο σηµαντικό είναι να διαχωριστούν οι καταστροφικές συνέπειες στους ανθρώπους και στο περιβάλλον τους. Οι µελετητές δεν προχώρησαν ωστόσο στην αξιολόγηση της βλάβης που µπορεί να προκληθεί από την ταυτόχρονη χρήση περισσότερων της µίας ουσιών.

Η νέα µελέτη αποτελεί εξέλιξη µιας παλαιότερης έρευνας του δρος Νατ και µέρος ενός ευρύτερου διαλόγου στη Βρετανία σχετικά µε την επικινδυνότητα του αλκοόλ και του καπνού που νοµίµως διατίθενται στην αγορά.

Το 2007, προτού απολυθεί από τη θέση του συµβούλου της βρετανικής κυβέρνησης σε θέµατα ναρκωτικών, ο δρ Νατ είχε υποστηρίξει πως οι εξαρτησιογόνες αυτές ουσίες είναι πιο επικίνδυνες από την κάνναβη και το LSD. «Με βάση τα νέα ευρήµατα, πρέπει να αναθεωρήσουµε τον τρόπο που αξιολογούµε τα ναρκωτικά», επισηµαίνει στην «Γκάρντιαν», ενώ στο πόρισµά του καταλήγει πως η κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει τις χαµηλές τιµές και τη διαφήµιση των αλκοολούχων ποτών.

ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bookmark and Share