Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Το WWF Ελλάδος υπέρ του νόμου για τα αιολικά πάρκα

Διαβάστε τα σχετικά σχόλια του WWF

Αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται σχετικά με τα αιολικά πάρκα, το WWF Ελλάς θεωρεί πως η διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης τους, όπως αυτή προβλέπεται στο Νόμο 3851/2010, είναι η... βέλτιστη δυνατή για τη χώρα μας, λόγω των πολλών τεχνικών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών δυσκολιών και ασαφειών που διέπουν την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στη θάλασσα.

Βασικοί παράγοντες που θα κρίνουν την επιτυχή ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι η εκπόνηση ενιαίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) για το σύνολο των περιοχών και η ανταλλαγή απόψεων με όλους τους ενδιαφερόμενους (Υπουργεία και δημόσιους φορείς, τοπικές κοινωνίες, αλιείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιχειρήσεις κοκ). Ως εκ τούτου, το WWF Ελλάς επιφυλλάσεται να τοποθετηθεί για την προτεινόμενη προκαταρκτική χωροθέτηση αφού ολοκληρωθεί και τεθεί σε διαβούλευση η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ).

Εν αναμονή αυτού του κρίσιμου εργαλείου λήψης απόφασης, το WWF Ελλάς απέστειλε στο ΥΠΕΚΑ τα πρώτα του σχόλια επί του θέματος.

Δείτε το σχολιασμό του WWF Ελλάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bookmark and Share