Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ

Grin

1) Πώς πλένουν οι μαθηματικοί τα πιάτα;
   Πλένουν ένα και λένε: «ομοίως και τα άλλα».

2) Πώς οι μαθηματικοί ανοίγουν μια κονσέρβα;
   Λένε: «έστω ότι είναι ανοικτή».

3) Πώς γελάνε οι μαθηματικοί;
   «Χι χι τονούμενον».

4) Πώς οι μαθηματικοί κόβουν ένα δέντρο;
   Το υψώνουν στο τετράγωνο και φεύγουν οι ρίζες.

5) Γιατί οι μαθηματικοί πάνε στην εκκλησία;
   Για να μελετήσουν την ακολουθία.

6) Γιατί παντρεύονται οι μαθηματικοί;
   Για να ολοκληρώσουν τη σχέση τους.

7) Πώς λένε οι μαθηματικοί την παρθένα;
   «Συνάρτηση κάτω φραγμένη».

8) Τι κάνει ένας gay μαθηματικός;
    Κάθεται στον άξονα των z.

9) Ποια η διαφορά μαθηματικού και αστυνομικού;
   Ο μαθηματικός θέλει να τετραγωνίσει τον κύκλο, ενώ ο αστυνομικός
   να κυκλώσει το τετράγωνο.

10) Γιατί οι μαθηματικοί παρακολουθούν τις μέλισσες;
     Για να κάνουν πρόσθεση κατά μέλι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bookmark and Share