Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Σύνδεσμοι (links) για να κατεβάσετε τα σχολικά βιβλία... 
Οι σύνδεσμοι είναι:

- Βιβλία τα οποία διατίθενται σε ψηφιακή μορφή για το Γενικό και το Επαγγελματικό Λύκειο μπορείτε να ανακτήσετε επιλέγοντας τον σύνδεσμο του αντίστοιχου μαθήματος από την αρχική ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Επίσης, βιβλία διατίθενται και από τον διαδικτυακό τόπο του Ψηφιακού Σχολείου (http://digitalschool-4.minedu.gov.gr/modules/auth/listfaculte.php).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bookmark and Share