Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Δημοκρατικές διαδικασίες και δημοκρατία είναι διαφορετικές έννοιεςΔημοκρατικές διαδικασίες και δημοκρατία είναι διαφορετικές έννοιες

Οι δημοκρατικές διαδικασίες  είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για να λειτουργεί μια δημοκρατία,  αλλά  δεν  αποτελούν ταυτόσημη έννοια με τη δημοκρατία, ούτε και την εξασφαλίζουν  αυτόματα. Ένα εργαλείο μπορεί να τύχει καλής ή κακής χρήσης.

Αν για παράδειγμα μέσω  εκλογών αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας  ένα κόμμα που σκοπεύει να καταργήσει τη δημοκρατία, όπως θα έκαναν οι νεοναζιστές ή οι μουσουλμάνοι της σαρίας, αυτό που θα προκύψει δεν θα είναι δημοκρατία  μόνον και μόνον επειδή προέκυψε μέσω εκλογών. Το κόμμα ή το άτομο δεν νομιμοποιείται να κάνει οτιδήποτε θέλει , ούτε του παραχωρείται λευκή επιταγή επειδή πέρασε μέσα απο δημοκρατικές διαδικασίες.

Το ίδιο συμβαίνει με τη  χρήση δημοκρατικών διαδικασιών για παρεμπόδιση της λειτουργίας  της δημοκρατίας.  Τέτοια παραδείγματα είναι το δικαίωμα άσκησης αντιπολίτευσης με μόνο σκοπό τη φθορά της κυβέρνησης,  το δικαίωμα παρακώλυσης της δικαιοσύνης με επαναλαμβανόμενες αναβολές μιας δίκης χωρίς να συντρέχει αληθινός λόγος, το δικαίωμα αποχής από συνεδριάσεις για να μην υπάρχει απαρτία και να μην μπορεί να ληφθεί απόφαση, η νομοθέτηση  νόμων που αθωώνουν επιλήψιμες πρακτικές όπως ο νόμος περί ευθύνης υπουργών,  το δικαίωμα εκφύλισης μιας συζήτησης με καταχρηστική επίκληση του δικαιώματος ομιλίας "επί προσωπικού" ή "επί της διαδικασίας", το δικαίωμα χρήσης ΜΜΕ για παραπλάνηση και όχι ενημέρωση και άλλα πολλά.

Στη σημερινή Ελλάδα έχουμε  καταλήξει να ανεχόμαστε στωικά και να μην αντιδρούμε στις αθέμιτες πρακτικές όσων επικαλούνται τις δημοκρατικές διαδικασίες για να ενεργήσουν  κατά της δημοκρατίας.  Προφανώς συγχέουμε και ταυτίζουμε λανθασμένα  τις δύο έννοιες.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bookmark and Share