Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ. ΚΕΡΚΥΡΑ. Είναι επιτακτική ανάγκη να αρχίσει σταδιακή υποκατάσταση ενέργειας, παραγόμενης από καύση λιγνίτη και πετρελαίου που παράγουν CO2 που διαχέεται στην ατμόσφαιρα, από ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπό προϋποθέσεις μπορούν να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Θα συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση του ισοζυγίου εξωτερικού εμπορίου το οποίο θα μετατρέψουν από ελλειμματικό σε πλεονασματικό. Θα μειώσουν επίσης τη δαπάνη κατανάλωσης ενέργειας αφού το κόστος παραγωγής θα είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό του πετρελαίου και του λιγνίτη.
Τα δύο βασικά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν είναι :
1.Όροι για τη χωροθέτηση των μονάδων
2 Φορέας εγκατάστασης των μονάδων αυτών. Οι όροι χωροθέτησης κατά την άποψή μου θα έπρεπε να είναι για τις ανεμογεννήτριες :
Διασπορά των μονάδων στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα
Μέγιστος αριθμός ανεμογεννήτριων 4 ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
Εγκατάσταση μονάδων σε απόσταση μεγαλύτερη των 1500 μέτρων από οικισμούς, από περιοχές natura, υγροβιότοπους συνθήκης Ραμσαφ, εθνικούς δρυμούς, περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία μείζονος σημασίας, μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης δραστηριοτήτων τριτογενούς τομέα, άτυπες τουριστικές και οικιστικές περιοχές, ακτές κολύμβησης και βιομηχανικές ζώνες ή βιοτεχνικά πάρκα. Αποστάσεις μεγαλύτερες των 500 μέτρων από μεμονωμένες κατοικίες, μοναστήρια, κτηνοτροφικές μονάδες και ζώνες υψηλής παραγωγικότητας. Στην περιστροφή του ανθρώπου γύρω από τον εαυτό του να μην αντικρίζει περισσότερες των 8 ανεμογεννητριών. (Γωνία ίση με 45 μοίρες).
Οι μονάδες ηλιακής ενέργειας μπορούν να χωροθετηθούν σε πάρκα με τις άνω προδιαγραφές. Φορέας εγκατάστασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να είναι εταιρεία μικτής οικονομίας στην οποία η ΔΕΗ να έχει το 51%, το δε υπόλοιπο 49%, ιδιώτες. Εκτιμώ πως η πολιτική του όχι σε όλα δε συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας. Συμβάλλει μόνο στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bookmark and Share